Drepturi Autor


© Steliana Cristina Voicu. Textele şi imaginile de pe acest site sunt proprietatea autoarei şi nu pot fi folosite, reproduse integral sau parţial, redistribuite sau modificate fără permisiunea acesteia! Daca îmi dau acordul, este necesar să fie citată sursa cu link şi numele meu.



Please respect my copyright

© Steliana Cristina Voicu. The poems, text and images on this site are owner's property. You may not upload, reproduce, publish, modify or edit my works without my permission! IF I give you my permission, you have to give credits to the author: the link and my name.